Με συνεργάτες της μεγαλύτερες εταιρίες logistics, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως:

  • Αποθήκευση των προϊόντων σε παλετοθέσεις
  • Διαχείριση αποθεμάτων με χρήση WMS (Warehouse Management Systems)
  • Διαρκή και σε πραγματικό χρόνο (real-time) έλεγχο αποθεμάτων
  • Διαχείριση παραγγελιών βάσει FIFO και FEFO
  • Υπηρεσίες cross-docking
  • Μεταφορά και διανομή προϊόντων μέχρι τις εγκαταστάσεις του πελάτη
  • Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών 3rd party logistics